Virtasalmi

Virtasalmi-yhdistys ry on perustettu jatkamaan entisen Vimake ry:n työtä uudella nimellä ja uusilla säännöillä. Yhdistyksen kotipaikka on Pieksämäki ja toimialue on entisen Virtasalmen kunnan alue.
Yhdistys toimii virtasalmelaisten vakituisten ja kesäasukkaiden etujen valvojana, edistää yhteistyötä ja tiedonkulkua, järjestää tapahtumia ja pitää huolen ihmisten viihtyvyydestä.
Jäseniksi toivotaan sekä vakituisia että loma-asukkaita. Myös kaikki entisen Virtasalmen kunnan alueen hyvinvoinnista kiinnostuneet ovat tervetulleita!
Tärkeintä on, että saamme kaikenikäisiä mukaan yhteisiin tapahtumiin ja hankkeisiin toimijoina ja osallistujina. Siksi yhdistyksen rahoitus pyritään hoitamaan muuten kuin jäsenmaksuja keräämällä; avustuksia, lahjoituksia, työsuorituksia, talkootyötä ym. otetaan avosylin vastaan.
Hyvän yhteiselon jalostamisessa uudet sekä lämmitetyt ideat ovat arvokkaita. Yhdistys ja sen vastuuhenkilöt toivovat myös jäsenten aktiivista osallistumista meille kaikille tärkeään edunvalvontatehtävään.

www.virtasalmi.fi