Pieksämäen Höyryveturiyhdistys

Pieksämäen Höyryveturiyhdistyksen perustamiskokous pidettiin 13.02.2004 Pieksämäen ajovarikon kahviossa.
Paikalla oli 12 entisen Veturimiesten Liiton Pieksämäen osasto ry:n alaisen Höyryveturitoimikunnan jäsentä.
Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin se merkittiin 12.03.2004 alkaen.
Yhdistys jatkaa 16.02.1986 perustetun em. Höyryveturitoimikunnan toimintaa, jonka perustamishistoriaa löytyy lyhyesti täältä
YHDISTYKSEN TARKOITUS- JA TOIMINTAPERIAATTEET

Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä säilyttämään höyryvetureiden käytön ja kunnossapidon vaatimaa tietotaitoa ja työtapoja,
sekä muun vanhemman rautatiekaluston käytön ja kunnossapidon vaatimaa tietotaitoa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää voittoa tavoittelematta höyryveturia ja muuta museoliikenteen hoidossa tarvittavaa
veto- ja vaunukalustoa sekä hankkii ja tallentaa höyryvetureiden kunnostuksessa tarvittavia työkaluja ja laitteita, toteuttaa rautatielain
vaatimien käyttäjäpätevyyksien edellyttämää teoria- ja työkoulutusta, seuraa alan kehitystä ja lainsäädäntöä, toteuttaa laajuudeltaan
vähäistä kustannukset kattavaa museoliikennettä höyryveturilla ja vanhemmalla rautatiekalustolla.

www.pmk-hoyryveturiyhdistys.fi