Pieksämäen Invalidit ry.

Vs. Puheenjohtaja Tuija Rossi 040 510 4178
Sihteeri Juha Huhta 040 500 4026 sp. juha.huhta@live.fi
Taloudenhoitaja Irma Huuskonen 040 541 8453 sp. irma.huuskonen@pp.inet.fi

www.pieksamaeninvalidit.fi
info@pieksamaeninvalidit.fi