Pieksämäen Invalidit ry.

Pieksämäen Invalidit ry Vuoden 2021 Hallitus

Puheenjohtaja Irma Huuskonen 040 541 8453 irma.huuskonen@pp.inet.fi
Varapuheenjohtaja Mari Nykänen 040 509 1101 mari.nykanen1@gmail.com
Sihteeri Juha Huhta 040 500 4026 juha.huhta@live.fi
Naisvastaava Tuulikki Eliala 040 017 5624 tuulateeteri@gmail.com
Liikuntavastaava Airi Jäppinen 040 096 0564 airi.jappinen@gmail.com

www.pieksamaeninvalidit.fi
info@pieksamaeninvalidit.fi