Pieksämäen Kansalliset Seniorit

Yhdistys on perustettu vuonna 1979. Sen tarkoituksena on järjestää jäsenille harrastus- ja virkistystoimintaa, huolehtia mahdollisuuksien mukaan edunvalvonnasta ja toimia yhdyssiteenä ja yhteenkuuluvuuden tunteen lujittajana.

Näihin tavoitteisiin pääsemme parhaiten, kun kaikki olemme valmiit uhraamaan aikaamme ja taitojamme toimintamme hyväksi.

Yhteystiedot:
Hilkka Auranen
posti: Kalevalankatu 17
76100 PIEKSÄMÄKI
puhelin: 482 135, 040 500 2025

https://www.senioriliitto.fi