Pieksämäen reserviupseerikerho ry

Pieksämäen reserviupseerikerho ry
Perustettu 22.9.1936

• • • • •

TOIMINTA-AJATUS

Kerho on Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys.
Jäseniä, reservin upseereita kerhossa on noin 100.
Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, valmiuksia ja johtamistaitoja sekä edistää valtakunnan turvallisuutta ylläpitämällä ja kohottamalla kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -tietoutta.

Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävissä aloittavat 1.1.2020 lähtien seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja, Hannu Jäppinen, res. yliluutnantti, p. 050 5444750, sähköposti: hannu.jappinen@pp1.inet.fi
Sihteeri/tiedottaja, Lassi Kiviluoto, res.yliluutnannti, p. 040 5916235, sähköposti: lassi.kiviluoto@esedu.fi

Suomen Reserviupseeriliitto: www.rul.fi