Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry

Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry on v.1956 perustettu yhdistys, jonka toimialueena on Pieksämäen kaupunki ja Kangasniemen kunta. Yhdistyksen kattojärjestönä toimii Hengityslitto ry.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hengitysterveyttä ja hengityssairaan hyvää elämää. Yhdistys toimii hengityssairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen tiedottajana, vaikuttaa hengityssairaiden edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä tekee yhteistyötä päättäjien, viranomaisten ja paikkakunnan eri järjestöjen kanssa.
Yhdistyksessämme on noin 200 jäsentä ja meillä toimii erilaisia liikunta- ja vertaistukiryhmiä: boccia, happiliikkujat, asahi/jooga, uniapnearyhmä, viriketupa ja toiminnallinen vertaiskerho.
Järjestämme myös asiantuntijaluentoja sekä retkiä yhdessä muiden yhdistysten kanssa.
Tiedotamme toiminnastamme säännöllisesti Pieksämäen Lehden Seurapalstalla.
Yhdistyksen toimiston päivystysaika on maanantaisin klo 11–13. Muina aikoina ma-to klo 9-15 toimistotyöntekijä on yleensä paikalla.
Osoite: Savontie 31–33 tsto 2, 76100 Pieksämäki
puh. 040 519 2816
Sähköposti: pieksamaenseutu@hengitysyhdistys.fi 

Kotisivut:
www.hengitysyhdistys.fi/pieksamaenseutu
Hengitysliiton sivut:
www.hengitysliitto.fi