Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry

Pieksämäen Seudun Hengitysyhdistys ry on v.1956 perustettu yhdistys, jonka toimialueena on Pieksämäen kaupunki ja Kangasniemen kunta. Yhdistyksen kattojärjestönä toimii Hengityslitto ry.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää hengityssairaiden ja heidän läheistensä elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta kuntalaisina ja toimia terveellisen elinympäristön puolesta. Yhdistys toimii hengityssairauksien ennaltaehkäisyn, hoidon ja kuntoutuksen tiedottajana, vaikuttaa hengityssairaiden edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä tekee yhteistyötä päättäjien, viranomaisten ja paikkakunnan eri järjestöjen kanssa.

Yhdistyksessämme on noin 250 jäsentä ja tarjoamme monipuolista toimintaa: lentopallo, boccia, bailazum, happiliikkujat, asahi/jooga, sisäilmaryhmä, viriketupa, sekä toiminnallinen vertaiskerho. Järjestämme myös asiantuntijaluentoja sekä retkiä.

Yhdistyksen toimisto on avoinna maanantai-torstai klo 9-14, päivystysaika maanantaisin klo 11–13.

Savontie 31–33 tsto 2, 76100 Pieksämäki

puh. 040 519 2816

Sähköposti: pieksamaenseutu@hengitysyhdistys.fi

Kotisivut:

www.hengitysyhdistys.fi/pieksamaenseutu

Hengitysliiton sivut:

www.hengitysliitto.fi