BITTA

 – projektisuunnittelun asiantuntija

BITTAn kautta saat asiantuntijapalveluita palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen, kehittämishankkeen projektisuunnitelman ja toteuttamisen sekä hankkeen hallinnointiin ja raportointiin liittyvät toimenpiteet.

Ota yhteyttä! Yhteistyöterveisin projektiasiantuntija ja tuotekehittäjä Birgitta Nyman/ 040 572 0098 tai info@bitta.fi.