Pieksämäen Seudun Reserviläiset ry

Pieksämäen Seudun Reserviläiset on perustettu 19.12.1954. Yhdistyksen tehtävänä on:

– toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien

– kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella

– ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoista maanpuolustuskoulutustoimintaa

 

Pieksämäen Seudun Reserviläiset ry. kuuluu Reserviläisliittoon. Reserviläisliitto on Suomen suurin maanpuolustusjärjestö. Jäsenenä on noin 33 000 suomalaista miestä ja naista.

Ammunta, maastotoiminta, urheilu ja liikunta sekä aatteellinen maanpuolustustyö ovat yleisimpiä toimintamuotoja. Toiminta tapahtuu liiton paikallisissa jäsenyhdistyksissä, joita on 358 eri puolilla Suomea.

Pieksämäen Seudun Reserviläiset ry:n liiton tarkistama ja hyväksymä jäsenmäärä oli vuoden 2014 lopussa 67 jäsentä.

https://pieksamaen-seudun-reservilaiset.reservilaisliitto.fi/

Pieksämäen Seudun Maanpuolustusnaiset ry

Pieksämäen Seudun Maanpuolustusnaiset ry (ent. Res.Ups.Naiset ry) on perustettu 21.3.1954 ja rekisteröity 1985 numerolla 142444.


Osallistumme erilaisiin maanpuolustustapahtumiin, koulutuksiin sekä niiden järjestelyihin.

 01.01.2012 yhdistyksen jäsenmäärä on 29 jäsentä.
Yhdistyksemme kunniajäsen on Sanni Heikkonen ja kunniapuheenjohtaja on Aila Väresmaa.
Pieksämäen Seudun Maanpuolustusnaiset ry:n sähköpostiosoite on: pms.maanpuolustusnaisetry@gmail.com

 

Pieksämäen Seudun Lottaperinneyhdistys ry.

Perustettu 20.2.1999

Yhdistyksen tarkoitus on ylläpitää niitä ihanteita,  joiden varaan Lotta Svärd –  järjestön toiminta  rakentui vuosien 1921-1944 aikana, säilyttää lottien muisto ja henkinen perintö, jakaa oikeaa tietoa Lotta Svärd – järjestöstä, auttaa ja tukea lottia ja pikkulottia, kasvattaa maanpuolustustahtoa ja kehittää naisten valmiuksia selviytyä poikkeusoloissa sekä toimia yhteistyössä veteraani- ja maanpuolustusjärjestöjen kanssa.

Hallituksen jäsenet 2017:
Väisänen Anna-Liisa, puheenjohtaja, 040 576 1457, ansa.vaisanen@gmail.com

Kähkönen Marjatta, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, 040 510 3939, marjatta.kahkonen@pp.inet.fi,

jäsenet: Hiltunen Annikki, Joki Pirkko, Kangas Kaarina, Koskinen Vuokko, Manninen Raija, Ollikainen Sinikka, Visuri Helka

Ikäläinen Anna-Maija, sihteeri, 040 536 4279,

Kokoontumiset Pieksämäen  Järjestötalolla,  Tasakatu 4 – 6,  2 krs,  klo 13.00 kuukauden 4. maanantai syys – toukokuun aikana.
Pieksämäen Lotat kirjaa on myynnissä puheenjohtajalla.

Lisää tietoa www.suomenlottaperinneliitto.fi

Pieksämäen reserviupseerikerho ry

Pieksämäen reserviupseerikerho ry
Perustettu 22.9.1936

• • • • •

TOIMINTA-AJATUS

Kerho on Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistys.
Jäseniä, reservin upseereita kerhossa on noin 100.
Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää ja kehittää reserviupseerien sotilaallisia tietoja, valmiuksia ja johtamistaitoja sekä edistää valtakunnan turvallisuutta ylläpitämällä ja kohottamalla kansalaisten maanpuolustustahtoa ja -tietoutta.

Puheenjohtajan ja sihteerin tehtävissä aloittavat 1.1.2020 lähtien seuraavat henkilöt:

Puheenjohtaja, Hannu Jäppinen, res. yliluutnantti, p. 050 5444750, sähköposti: hannu.jappinen@pp1.inet.fi
Sihteeri/tiedottaja, Lassi Kiviluoto, res.yliluutnannti, p. 040 5916235, sähköposti: lassi.kiviluoto@esedu.fi

Suomen Reserviupseeriliitto: www.rul.fi